Video: Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn Vật lý khối A, A1 năm 2014

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Phần 5:

Phần 6:

HẾT

http://www.fshare.vn/folder/T0371VXX7T

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment