Video: Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn Toán khối A, A1 năm 2014

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Phần 5:

Phần 6:

Phần 7:

Phần 8:

Phần 9:

HẾT

http://www.fshare.vn/folder/TDY69BJZFT

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment