Toàn bộ bức tranh ngành nghề trong xã hội – Kỹ năng chọn ngành_chọn trường phù hợp {Phần 1}

Toàn bộ bức tranh ngành nghề trong xã hội
Kỹ năng chọn ngành_chọn trường phù hợp

001 = Giới thiệu nội dung bức tranh ngành nghề trong xã hội:

002 = Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp:

003 = Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ:

004 = Khối ngành Khoa học tự nhiên:

005 = Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật – Thể thao:

006 = Khối ngành Y dược – Sư phạm:

007 = Khối ngành Kinh tế – Quản lý – Luật:

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment