Toàn bộ bức tranh ngành nghề trong xã hội – Kỹ năng chọn ngành_chọn trường phù hợp {Phần 7}

Kỹ năng tìm thông tin ngành nghề – Trường học:

001 giới thiệu nội dung tìm kiếm thông tin ngành nghề – trường học

002 Vì sao cần có kỹ năng tìm kiếm thông tin

003 Phỏng vấn PGS Ts Huỳnh Thanh Hùng

004 Xác định nhu cầu thông tin

005 Phỏng vấn Ts Nguyễn Toán + Ts Nguyễn Thị Bích Hồng

006 Tìm nguồn thông tin

007 Phỏng vấn Ts Nguyễn Thành Nam

008 Xử lý thông tin và quyết định lựa chọn

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment