Home Cao đẳng - Đại học Toàn bộ bức tranh ngành nghề trong xã hội – Kỹ năng...

Toàn bộ bức tranh ngành nghề trong xã hội – Kỹ năng chọn ngành_chọn trường phù hợp {Phần 5}

376

Yếu tố năng lực trong hướng nghiệp:

001 Giới thiệu loại hình trí thông minh của bạn

002 Trị thông minh là gì

003 Phỏng vấn Ts Nguyễn Đức Nghĩa

004 Phần tích trí thông minh ngôn ngữ và logic

005 Phan tích trí thông minh không gian và âm nhạc

006 Phân tích trí thông minh có thể vận động và tương tác cá nhân

007 Phân tích trí thông minh nội tâm và thiên nhiên

008 Ý nghĩa bài tự đánh giá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.