Home Cao đẳng - Đại học Sử dụng máy tính Fx570 ES để giải nhanh bài toán hộp...

Sử dụng máy tính Fx570 ES để giải nhanh bài toán hộp đen

936

Bạn toán hộp đen là một phần trong chương dòng điện xoay chiều ở vật lí 12, và cũng là một trong những phần trọng tâm ôn thi đại học – cao đẳng. Hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn một giải pháp để giúp bạn tiết kiệm chút ít thời gian để giải các bài toán dạng này. Trước khi tìm hiểu cách giải nhanh bằng máy tính, tôi khuyên bạn phải học kĩ cách giải bài toán đã nhé, nếu bạn hiểu vấn đề thì tôi nghĩ bạn dùng máy sẽ tốt hơn, còn chưa hiểu mà cứ bấm máy thì e rằng máy đang điều khiển bạn đó. Chúc bạn thi tốt.

Giải nhanh dòng điện xoay chiều - Bài toán hộp đen
Tải về
http://www.mediafire.com/download/w1d52nugwa2fsut/DUNG+MAY+TINH+GIAI+NHANH+BAI+TOAN+HOP+DEN.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.