Home Cao đẳng - Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 14 đề thi minh...

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 14 đề thi minh họa của các môn thi.

808

Học Tập Long An xin chia sẽ các bạn một số thông tin về đề thi THPT Quốc Gia 2017 minh họạ các môn. Các bạn tham khảo.

Đề minh họa môn Toán: https://drive.google.com/open?id=0B9fDOOxku9e0SmdRbHE0NWEtckk

Đề minh họa môn Lý: https://drive.google.com/open?id=0B9fDOOxku9e0SXFlSU9tXzUyTFk

Đề minh họa môn Hóa:  https://drive.google.com/open?id=0B9fDOOxku9e0WUxkUFhNZEdOdTQ

Đề minh họa môn Sinh: https://drive.google.com/open?id=0B9fDOOxku9e0aFVNRHF4U3JmTVE

Đề minh họa môn Anh:https://drive.google.com/open?id=0B9fDOOxku9e0eDNkdjd2Z3lFREk

Đề minh họa môn Văn: https://drive.google.com/open?id=0B9fDOOxku9e0QldNaFFHNkI1MjQ

Đề minh họa môn Sử: https://drive.google.com/open?id=0B9fDOOxku9e0NUxsNHBaYmM1XzA

Đề minh họa môn Địa: https://drive.google.com/open?id=0B9fDOOxku9e0alloYjI3dGhaX0U

Đề minh họa môn GDCD: https://drive.google.com/open?id=0B9fDOOxku9e0NUd4MXZOc0hybVk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.