107 LTDH_Tư duy kiểu mới trong giải toán Hình học Oxy

Đưa đến cho các em một hướng tư duy mới trong phương pháp tìm kiếm lời giải các bài toán hình học phẳng Oxy. Những bạn chưa thực sự thích chuyên đề này cũng như chưa có thể giỏi vì còn thiếu kỹ năng thì đều được bổ sung và nâng cao trình độ sau khi học tài liệu này. Hy vọng đây sẽ một trong những tài liệu sẽ làm các em thích.

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/9JL6QX83EJ72

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment