Home Cao đẳng - Đại học 105 LTDH_Tư duy đột phá giải nhanh hình học phẳng Oxy

105 LTDH_Tư duy đột phá giải nhanh hình học phẳng Oxy

592

Bạn có thể hình dung ý tưởng của việc giải toán giống như bạn phải tìm đúng con đường để về đích và chọn một con đường ngắn nhất luôn là điều chúng ta muốn hướng tới. Để làm tốt được điều này, trên hành trình tìm ra đích đến, chúng ta thường nhớ tới các mốc, những địa điểm dễ nhớ gắn liền với đích đến. Và trong tài liệu này, tác giả đã thiết kế dựa trên ý tưởng đó, bằng cách tạo ra những "điểm mốc" thông qua 10 bài toán gốc. Trên con đường tìm đến "đáp số" các bạn sẽ cần những bài toán này. 

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/WAFX7WPI5UOJ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.