104 LTDH_Truy ngược dấu tìm biểu thức liên hợp

Truy ngược dấu tìm biểu thức liên hợp là một trong các kỹ thuật được sử dụng trong nhóm nhân tử phương trình, bất phương trình vô tỷ nhằm đưa ra biểu thức cuối cùng sao cho dễ dàng đánh giá vô nghiệm nhất. Điều này rất quan trọng vì nếu ta nhóm được biểu thức liên hợp nhưng không thể nào chứng minh biểu thức còn lại vô nghiệm thì không thể kết thúc được bài toán. Tài liệu này sẽ giúp các em làm được điều đó một cách tốt nhất.

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/DOZQGQ1MV6YZ

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment