088 LTDH_Tiếp cận Bất đẳng thức bằng nhiều cách

Với tài liệu này tôi xin trình bày nhiều hướng tiếp cận đối với những bài BĐT dành cho ôn luyện cho kỳ thi THPT Quốc gia. Với việc giải bằng nhiều cách khiến chúng ta hiểu rõ bản chất của bài toán hơn, có thể tự sáng tạo ra nhiều hướng đi trong quá trình học tập. Đây là một việc rất tốt cho quá trình tuy duy và phát triển khả năng toán học của mỗi người. Chúc tất cả các em học tốt.

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/TFGR41H4TJWP

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment