076 LTDH_Phương pháp sử dụng máy tính Casio trong giải PT

Bài toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vốn dĩ luôn được coi là con át chủ bài trong chương trình giảng dạy Trung học phổ thông nói chung cũng như đánh giá năng lực học sinh trong mỗi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia nói riêng. Các bài tập thuộc dạng này yêu cầu học sinh cần tư duy theo nhiều hương khác nhau, sử dụng các phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề. Và với tài liệu này là một hướng đi khá dễ dàng cho nhiều em học sinh.

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/JCSORK9CLPH3

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment