065 LTDH_Những phương trình – Bất phương trình vô tỷ hay và lời giải chi tiết

Khi bắt đầu vào chương trình THPT, chuyên đề đầu tiên các em tiếp xúc sẽ là phương trình vô tỷ, một chuyên sẽ theo suốt các em qua các năm học cấp 3 và nó cũng là chuyên đề nền tảng để các em học tốt hơn các chuyên đề khác sau này. Trong đề thi tuyển sinh Đại học luôn xuất hiện phương trình vô tỷ và đó cũng là nguyên nhân các em nên đầu tư đúng mức cho việc học tốt chuyên đề này. Hy vọng tài liệu nhỏ này phần nào giúp các em học tốt hơn.

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/TAODGUPOZPC7

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment