058 LTDH_Một số bài Bất đẳng thức và Cực trị luyện thi Đại học

Câu Bất đẳng thức và Cực trị được xem một trong những câu khó nhất đề thi Đại học Cao đẳng những những năm gần đây mức độ khó của câu này cũng giảm dần, và công cụ thường dùng để giải quyết những bài toán này thường là đạo hàm. Để giúp các em nắm vững hơn kiến thức dùng đạo hàm để triệt hạ các bài BĐT và Cực trị, xin giới thiệu với các em một số bài toán cực trị tương tự để tự rèn luyện thêm.

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/BDNTXVF57BMZ

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment