Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 8 năm học 2017 – 2018

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 : Tứ giác (hình học lớp 8 học kỳ I) BÀI 1(4 điểm) : Cho  tam giác ABC, M là trung điểm AB và N là trung điểm AC.Chứng minh : tứ giác BMNC là hình thang. Biết MN = 10cm. tính BC.BÀI 2 (6 điểm) : Cho  hình bình hành ABCD, trên cạnh AB lấy E, trên cạnh CD lấy F sao cho BE = DF.Chứng minh tứ giác...

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kỳ 1 năm 2017- 2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 năm 2017- 2018Môn : Toán lớp 8 Bài 1 : (2 điểm ) a)      Làm tính nhân : (2x + 3)(x + 2) b)      Tính : (4x + 5)2 Bài 2 : (2 điểm ) Phân tích các đa thức thành nhân tử : a)      M = 5x(x + 1) + 2(x + 1) b)      N = 16x2 – 9 c)      P = x2 – 4 + (x + 2)2 Bài 3 : (1,5 điểm ) Tìm x, biết : a)      x(x –...

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Môn Hóa Lớp 8 năm học 2017 – 2018

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM 2017 – 2018 MÔN HÓA – LỚP 8 Thời gian 45 phút Câu 1: (3 điểm ) Điền vào các ô trống sau :CTHHTên gọiCTHH của bazơ tương ứngCTHH của acid tương ứngFe2O3SO2K2OAl2O3Câu 2: (2,5 điểm ) Bổ túc , cân bằng các phương trình phản ứng sau, và phân loại phản ứng...

Tin học 7.BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

Tin học 6.Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỂN THÔNG TIN(TIẾT 2)

Tin học 8. Bài 6: CÂU LỆNH LẶP

Tin học 6.BÀI 19:TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ

Tin học 6.BÀI: 11 TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Tin học 8.Bài 6: CÂU LỆNH LẶP(T1)

Tin học 7. Bài 3:Thực hiện tính toán trên trang tính

Tin học 9.Bài 7: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI(T1)

Tin học 6.Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

Tin học 9.Bài 7: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI (tiết 2)

Tin học 7. Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

Tin học 7. Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (Tiết 2)

Tin học 6. Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH ?