Video đàm thoại bằng Tiếng Anh Full

Video khá hay khoảng 4h, các bạn có thể tự kiểm tra khả năng nghe và khả năng từ vựng của mình. Bên cạnh đó có thể học hỏi được các giao tiếp và đàm thoại của người bảng địa.

Phần 1:

Phần 2:

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment