Home Anh văn phổ thông Thì hiện tại hoàn thành – The present perfect tence

Thì hiện tại hoàn thành – The present perfect tence

702

Thì hiện tại hoàn thành – The present perfect tence

Nhu cầu diễn đạt của chúng ta rất lớn và nếu chỉ với những bài học trước, chúng ta sẽ không thể diễn đạt một số ý như: nói ai đó vừa mới làm gì, kể lại trải nghiệm của ta, thông báo ta đã bắt đầu làm và vẫn còn đang làm một việc gì đó,vv…Nhưng không sao, học xong bài này, bạn sẽ đặt được những câu như vậy.


 


* Công thức thể khẳng định: 

  Chủ ngữ + HAVE hoặc HAS + Động từ ở dạng quá khứ phân từ.

– Giải thích:


+ Nếu chủ ngữ là I, WE, YOU, THEY hoặc là danh từ, ngữ danh từ số nhiều ta dùng HAVE


+ Nếu chủ ngữ là HE, SHE, IT hoặc là danh từ, ngữ danh từ số ít, ta dùng HAS


+ Dạng quá khứ hoàn thành của một động từ đa số được tạo ra bằng cách thêm ED đằng sau dạng nguyên mẫu của động từ đó.


WANTED  –> WANTED


NEEDED  –> NEEDED


Tuy nhiên, thêm ED sau động từ cũng có những quy tắc cần biết:


1. Động từ tận cùng bằng E và có 1 phụ âm đứng trước E, ta chỉ cần thêm D ( DATE  –> DATED, LIVE  –> LIVED…)


2. Động từ tận cùng bằng Y phải đổi Y thành I rồi mới thêm ED (TRY  –> TRIED, CRY  –> CRIED…)


3. Động từ tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm ngoài W và Y, ta viết phụ âm cuối đó thêm 1 lần nữa rồi mới thêm ED (STOP  –> STOPPED, TAP  –>TAPPED, COMMIT  –> COMMITTED…)


4. Tất cả những động từ khác không rơi vào trường hợp trên chỉ cần thêm ED bình thường.


+ CHÚ Ý: Có một số động từ có dạng quá khứ hoàn thành BẤT QUY TẮC, tức là chúng ta phải học thuộc lòng danh sách những động từ đó vì cách chuyển chúng từ dạng nguyên mẫu sang dạng quá khứ hoàn thành không theo quy tắc nào cả. Nếu bạn tham khảo Bảng Động Từ Bất Quy Tắc, dạng quá khứ hoàn thành của một động từ nằm ở cột thứ 3 (cột thứ 1 là dạng nguyên mẫu, cột thứ 2 là dạng quá khứ – ta sẽ học thì quá khứ ở bài sau- và cột thứ 3 là dạng quá khứ hoàn thành). Thí dụ vài động từ bất quy tắc:


DO –> DID


GO  –> GONE


SPEAK  –> SPOKEN


WRITE  –> WRITTEN


Cuối bài này, ta sẽ có danh sách các động từ bất quy tắc.


– Thí dụ:


+ I HAVE  FINISHED DINNER. = Tôi mới ăn tối xong.


+ SHE HAS JUST COME BACK. = Cô ấy vừa mới quay lại.


* Công thức thể phủ định:

  Chủ ngữ + HAVE hoặc HAS + NOT + Động từ ở dạng quá khứ phân từ.

– Cách viết tắt:


+ HAVE NOT viết tắt = HAVEN'T


+ HAS NOT viết tắt = HASN'T


– Lưu ý:


+ Nếu ta thay NOT trong công thức trên bằng NEVER, ý nghĩa phủ định sẽ mạnh hơn (từ CHƯA thành CHƯA BAO GIỜ)  


– Thí dụ:


YOU HAVEN'T ANSWERED MY QUESTION. = Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.


HE HASN'T BEEN HERE BEFORE. = Trước giờ anh ta chưa đến đây.


* Công thức thể nghi vấn:

  HAVE hoặc HAS + Chủ ngữ + Động từ ở dạng quá khứ phân từ ?

– Thí dụ:


+ HAVE YOU EVER FELT LONELY IN A CROWD? = Bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn trong đám đông?


+ HAS SHE REPLIED TO YOUR EMAIL? = Cô ấy trả lời email bạn chưa?


* Khi nào ta dùng thì hiện tại hoàn thành:


– Nói về sự trải nghiệm đã trải qua rồi hay chưa.


+ HAVE YOU EVER EATEN SUSHI? = Trước giờ bạn ăn món sushi chưa?


+ I HAVE NEVER BEEN TO SINGAPORE. = Tôi chưa bao giờ đi Singapore.


– Diễn tả một hành động đã bắt đầu trong qua khứ và vẫn còn tiếp tục đến hiện tại


+ I HAVE BEEN A TEACHER FOR FIVE YEARS. = Tôi đã làm giáo viên được 5 năm (đã bắt đầu làm giáo viên và vẫn còn làm giáo viên)


+ SHE HASN'T COME HERE FOR A LONG TIME – Lâu rồi cô ấy chưa đến đây. (đã bắt đầu ngưng đến đây và vẫn chưa đến đây)


– Diễn tả một hành động đã xảy ra trong hiện tại và có để lại kết quả hay hậu quả trong hiện tại.


+ I HAVE HAD DINNER = Tôi đã ăn tối xong (giờ tôi còn no).


+ HE HAS LOST HIS WALLET = Anh ấy đã bị mất bóp tiền (giờ anh ấy không có bóp tiền)


– Chú ý phân biệt 2 câu sau:


+ HE HAS GONE TO SINGAPORE = Anh ấy đã đi Singapore rồi (Ý nói anh ta không có ở đây đâu, anh ta đi Singapore chưa về).


+ HE HAS BEEN TO SINGAPORE  = Anh ấy đã đi Singapore rồi (Ý nói anh ta đã được dịp đi Singapre trước đây, hiện tại anh ta không nhất thiết phải đang ở Singapre)


* Danh sách một số động từ bất quy tắc thông dụng: 

Dạng nguyên mẫu Dạng quá khứ Dạng quá khứ phân từ
awake = đánh thức awoke awoken
be (xem bài độngừ TO BE) was, were been
beat =đánh, thắng beat beaten
become = trở thành became become
begin = bắt đầu began begun
bend = bẻ cong bent bent
bet = cá, đánh cuộc bet bet
bid =đấu giá bid bid
bite = cắn bit bitten
blow = thổi blew blown
break = làm vỡ broke broken
bring =đem lại brought brought
broadcast = truyền hình, truyền thanh broadcast broadcast
build = xây dựng built built
burn = làm bỏng, đốt cháy burned/burnt burned/burnt
buy = mua bought bought
catch = bắt lấy caught caught
choose = chọn chose chosen
come =đến came come
cost = tốn cost cost
cut = cắt cut cut
dig =đào (đào lổ) dug dug
do = làm did done
draw = rút ra drew drawn
dream = mơ, mơ ước dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drive = lái xe 4 bánh trở lên drove driven
drink = uống drank drunk
eat = ăn ate eaten
fall = rơi fell fallen
feel = cảm thấy felt felt
fight = chiến đấu fought fought
find = tìm thấy, thấy cái gì đó như thế nào found found
fly = bay flew flown
forget = quên forgot forgotten
forgive = tha thứ forgave forgiven
freeze =đông lạnh, đông thành đá froze frozen
get = lấy (tra từ điển thêm) got gotten
give = cho gave given
go =đi went gone
grow = trưởng thành, trồng grew grown
hang = treo hung hung
have = có had had
hear = nghe heard heard
hide = giấu, trốn hid hidden
hit =đánh hit hit
hold = nắm, cầm, giữ held held
hurt = làm tổn thương hurt hurt
keep = giữ kept kept
know = biết knew known
lay =đặt, để, sắp đặt (tra từ điển thêm) laid laid
lead = dẫn đầu, lãnh đạo led led
learn = học, học được learned/learnt learned/learnt
leave = rời khỏi left left
lend = cho mượn lent lent
let =để (để cho ai làm gì đó) let let
lie = nói dối lay lain
lose = mất, đánh mất, thua cuộc lost lost
make = làm ra made made
mean = muốn nói, có nghĩa là meant meant
meet = gặp mặt met met
pay = trả giá, trả tiền paid paid
put = đặt,để (tra từ điển thêm) put put
read =đọc read read
ride = cưỡi, chạy xe 2 bánh rode ridden
ring = reo, gọi điện thoại rang rung
rise = mọc, lên cao rose risen
run = chạy ran run
say = nói said said
see = thấy saw seen
sell = bán sold sold
send = gửi sent sent
show = cho xem showed showed/shown
shut =đóng shut shut
sing = hát sang sung
sit = ngồi sat sat
sleep = ngủ slept slept
speak = nói spoke spoken
spend = xài, trải qua (kỳ nghỉ, quảng thời gian) spent spent
stand =đứng stood stood
swim = bơi, lội swam swum
take = lấy, nhận (tra từ điển thêm) took taken
teach= dạy taught taught
tear = xé tore torn
tell = cho ai biết told told
think = nghĩ, suy nghĩ thought thought
throw = quăng, vứt threw thrown
understand = hiểu understood understood
wake = thức dậy woke woken
wear = mặc(quần áo),đội(nón), xức (nước hoa) wore worn
win = chiến thắng won won
write = viết wrote written
 Bài viết được phát hành lại từ : Tienganhonline

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.