Home Anh văn phổ thông Những câu nói Tiếng Anh hay về cuộc sống

Những câu nói Tiếng Anh hay về cuộc sống

790

1. Don’t make her a mother when you’re not ready to become a father
Đừng làm cô ấy trở thành một người mẹ,khi bạn chưa sẵn sàng làm một người cha !

2. An apology has three parts "I’m sorry" , "It’s my fault",and "How can I make things better".The last part is most important
Một câu xin lỗi có 3 phần " tôi xin lỗi", "Đây là lỗi của tôi" , và "Làm thế nào để tôi làm mọi việc tốt hơn đây".Phần cuối cùng là quan trọng nhất !

3. If you don’t do it in front of me,then don’t do it behind my back
Nếu bạn không làm điều đó trước mặt tôi, thì đừng làm nó sau lưng tôi ! (~ Kiểu "Nếu ANH không muốn buồn thì cũng đừng làm EM buồn")

4. Don’t tell me what you think I want to hear.Tell me the truth
Đừng nói với tôi những gì bạn muốn tôi phải nghe.Hãy nói với tôi sự thật !

5. Sometimes, It’s better to smile than to explain why you’re sad
Đôi khi,tốt nhất là bạn nên cười hơn là giải thích tại sao bạn đang buồn !

6. People don’t leave because things are hard.They leave because it’s no longer worth it
Mọi người không rời bỏ vì mọi việc khó khăn , họ rời bỏ vì điều đó không còn xứng đáng nữa !

7. A simple "bye" can make us cry ,a simple "joke" can make us laugh, and a simple " care" can make us fall in love
Một lời " tạm biệt" đơn giản có thể khiến ta khóc, một lời " đùa" đơn giản có thể khiến ta cười, và một lời " quan tâm" đơn giản có thể khiến ta yêu nhau !

8. Bad relationships change good people
Một mối quan hệ xấu sẽ thay đổi những người tốt !

9. Arguments are fine .It is in the human nature to argue.It’s normal but if it is "daily occurrence", you might have a problem
Tranh cãi là tốt, bản chất con người là tranh cãi, nó bình thường thôi.Nhưng nếu nó là sự kiện diễn ra hằng ngày, có lẽ bạn đang gặp vấn đề !

10. The closer you let people get to you, the easier it gets for them to hurt you
Bạn càng để mọi người gần bạn bao nhiêu, thì càng dễ để họ làm bạn tổn thương bấy nhiêu !

11. Never compare your relationship with someone else’s .You don’t know what they’re going through
Đừng bao giờ so sánh mối quan hệ của bạn với mối quan hệ của người khác.Bạn đâu biết họ đã trải qua những gì đâu!

12. Learn to forgive (Men get and forget whilst Women give and forgive ! – đúng thế hem nhở ?)
Học để tha thứ / Hãy biết tha thứ !

13. Never leave without saying "I love you".You never know when it could be the last time
Đừng bao giờ rời đi mà không nói "Anh yêu em/Bố (mẹ) yêu con…".Bạn không bao giờ biết được khi nào là lần cuối cùng !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.