Let’s Talk 1: Bài nghe từ 6 đến 10 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 6 đến 10. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ ích

Let's Talk 1: Bài 6

Let's Talk 1: Bài 7

Let's Talk 1: Bài 8

Let's Talk 1: Bài 9

Let's Talk 1: Bài 10

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment