Let’s Talk 1: Bài nghe từ 31 đến 35 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 31 đến 35. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ ích

Let's Talk 1: Bài 31

Let's Talk 1: Bài 32

Let's Talk 1: Bài 33

Let's Talk 1: Bài 34

Let's Talk 1: Bài 35

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment