Let’s Talk 1: Bài nghe từ 26 đến 30 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 26 đến 30. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ ích

Let's Talk 1: Bài 26

Let's Talk 1: Bài 27

Let's Talk 1: Bài 28

Let's Talk 1: Bài 29

Let's Talk 1: Bài 30

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment