Let’s Talk 1: Bài nghe từ 21 đến 25 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 21 đến 25. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ ích

Let's Talk 1: Bài 21

Let's Talk 1: Bài 22

Let's Talk 1: Bài 23

Let's Talk 1: Bài 24

Let's Talk 1: Bài 25

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment