Let’s Talk 1: Bài nghe từ 16 đến 20 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 16 đến 20. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ ích

Let's Talk 1: Bài 16

Let's Talk 1: Bài 17

Let's Talk 1: Bài 18

Let's Talk 1: Bài 19

Let's Talk 1: Bài 20

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment