Let’s Talk 1: Bài nghe từ 11 đến 15 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 11 đến 15. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ ích

Let's Talk 1: Bài 11

Let's Talk 1: Bài 12

Let's Talk 1: Bài 13

Let's Talk 1: Bài 14

Let's Talk 1: Bài 15

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment