Let’s Talk 1: Bài nghe từ 1 đến 5 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 1 đến 5. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ ích

Let's Talk 1: Bài 1

Let's Talk 1: Bài 2

Let's Talk 1: Bài 3

Let's Talk 1: Bài 4

Let's Talk 1: Bài 5

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment