Bài 3: Danh từ đếm được: danh từ số ít, danh từ số nhiều

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Danh từ đếm được (countable noun) trong tiếng Anh.  Phân loại Danh từ đếm được trong tiếng Anh có 2 dạng là danh từ số ít (singular noun) và danh từ số nhiều (plural noun). 1. Danh từ số ítLà các...

Bài 2: Danh từ ghép

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về danh từ ghép trong tiếng Anh.Định nghĩaDanh từ ghép là một danh từ được thành lập từ một hay hai từ trở lên. Ta có ba dạng danh từ ghép: có khoảng trắng giữa hai từ, ví dụ: tennis shoe (giày chơi...

Bài 1: Các loại danh từ

Về căn bản, danh từ là các từ được dùng để gọi tên người, sự vật, sự việc, con vật… Bài học này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng thể về danh từ trong tiếng Anh.1. Danh từ chung (Common Nouns):Danh từ chung là các danh từ được dùng...

CD Phần mềm Tactics for Listening 2 Developing

Đây là đĩa thứ 2  Tactics for Listening 2 Developing trong bộ 3 CD khá hay mà chúng tôi sưu tầm được, nay xin chia sẽ với các bạn. Xin giới thiệu sơ qua về Tactics for listeningTactics for listening dùng cho học sinh học tiếng Anh ở cả 3 cấp độ, cần thực hành thêm để có...

CD Phần mềm Tactics for Listening 1 Basic

Đây là một trong bộ 3 CD khá hay mà chúng tôi sưu tầm được, nay xin chia sẽ với các bạn. Xin giới thiệu sơ qua về Tactics for listeningTactics for listening là cuốn sách giúp các bạn nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh một cách hiệu quả và chủ động. Sách...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 41 đến 44 – MP3 (The end)

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 41 đến 44. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 41  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 36 đến 40 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 36 đến 40. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 36  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 31 đến 35 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 31 đến 35. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 31  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 26 đến 30 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 26 đến 30. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 26  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 21 đến 25 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 21 đến 25. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 21  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 16 đến 20 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 16 đến 20. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 16  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 11 đến 15 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 11 đến 15. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 11  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 6 đến 10 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 6 đến 10. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 6  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 1 đến 5 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 1 đến 5. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 1  Let's Talk 1: Bài...