Home Anh văn phổ thông Cách sử dụng too, too much, too many, enough trong tiếng anh

Cách sử dụng too, too much, too many, enough trong tiếng anh

5479

Cách sử dụng too, too much, too many, enough trong tiếng anh

 

Cách sử dụng too, too much, too many, enough trong tiếng anh là một phần ngữ pháp thường gặp trong khi học tiếng anh mà có khá nhiều bạn dễ nhầm lẫn khiến bài làm của bạn sẽ không như ý. Để phân biệt được cách sử dụng các từ này cũng khá đơn giản nhưng đôi khi nếu như không nắm vững nó có thể bạn sẽ băng khoăng khi làm bài tập của mình. Hôm nay Shop Kiến Thức sẽ hướng dẫn các bạn cách nhớ và sử dụng 4 dạng này sao đơn giản nhất có thể để các bạn áp dụng vào dịch bài và làm bài tốt nhất.

 

Cách sử dụng too, too much, too many, enough

Cách sử dụng TOO

– Về ý nghĩa của TOO tùy vào câu mà nó có 2 nghĩa là quá hoặc cũng, cũng vậy. Nghĩa "cũng hoặc cũng vậy" được sử dụng trong các câu đồng tình. Đối với sự phân biệt 4 từ này Too có nghĩa là Quá nhưng hơn cả Very. Chúng ta sử dụng "too" để nói đến cái gì đó là đầy đủ hoặc hơn nhiều so với mức cần thiết.

Struct: too + adjective or adverb

Example:

– He is too busy = He is really busy (Anh ta quá bận rộn).

– It's too late to stop him. (Nó quá muộn để ngăn chặn anh ta)Cách sử dụng Too Much và Too Many

Đối với too much/many ta dùng để chỉ một việc gì đó quá mức bình thường hơn cần thiết. Để phân biệt khi nào sử dụng too much và sử dụng too many các bạn xem cấu trúc dưới đây.

Struct: 
– Too much + Uncountable noun
– Too many + Countable noun

Ta dùng Too much khi nó đứng trước một danh từ không đếm được và too many khi nó đứng trước danh từ đếm được.

Example:

– She has to much money. (Cô ta có quá nhiều tiền).

– It takes too much time to do this job. (Mất quá nhiều thời gian để làm công việc này).

P/S: money, time là danh từ không đếm được nên chúng ta dùng too much.– I had too many iOS devices.

– He has too many cars.P/S: iOS devices, cars là những danh từ đếm được nên chúng ta dùng too many.Cách sử dụng Enough

Chúng ta sử dụng Enough để nói đến một sự đầy đủ và trong một câu phủ định nó có nghĩa là ít hơn đủ hoặc ít hơn mức cần thiết.

Struct: adjective or adverb + enough hoặc enough + noun

Enough phải đứng sau một tính từ hoặc trạng từ và đứng trước một danh từ. Các bạn lưu ý chỗ này rất dễ nhầm lẫn khi sử dụng Enough.

Example:

– She is not old enough to drive this car. (Cô ấy vẫn chưa đủ tuổi để lái chiếc xe này)

– I don't have enough money to go shopping. (Tôi không có đủ tiền để đi mua sắm)

 

Một số lưu ý cần biết

– Có thể sử dụng Enough mà không cần có một danh từ đứng sau nếu như nghĩa rõ ràng.

Example: – There's a lot of food but not enough for everyone.

– Có thể sử dụng sử dụng enough of hoặc too much/many of trước các đại từ và các từ hạn định.

Example: 

1. Not enough of my friends are coming to the party.

2. You've eaten too many of those cakes.

– Có thể thay thế Enough bằng the khi đứng trước một dành từ.

Example: 

1.I don't have the money to go shopping.

2.His company doesn't have the resources to do the job.

– Có thể sử dụng time hoặc room một mình để biểu đạt nghĩa của enough time hoặc enough room.

Example: 

1.Is there room in your car for one more person? 

2.Do we have time for a coffee?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.