Home Anh văn phổ thông Bài tập trắc nghiệm động từ khiếm khuyết (Modal verbs)

Bài tập trắc nghiệm động từ khiếm khuyết (Modal verbs)

14517

Bài tập trắc nghiệm động từ khiếm khuyết (Modal verbs)

 

Trong bài viết trước mình đã giới thiệu đến các bạn đọc giả một bài lý thuyết về cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh và cũng đã có đưa hướng dẫn dưới mỗi động từ cho các bạn xem qua. Theo mục đích của bài viết trước mình sẽ gửi đến các bạn đọc giả series trắc nghiệm về lý thuyết của bài này gồm 5 bài với mỗi bài là 10 câu trắc nghiệm để các bạn nhớ sâu hơn về kiến thức. Về trắc nghiệm động từ khiếm khuyến (Modal verbs) sẽ có đáp án sau khi các bạn hoàn thành bài làm của mình. Bây giờ thì cùng bắt đầu trả lời 10 câu hỏi dưới đây của Modal verbs nhé.

 

trắc nghiệm modal verbs

1. You have been reading for four hours. This book ___ be very interesting.

2. Don’t phone Ann now. She ___ be having lunch.

3. This road is very narrow. It ___to be widened.

4. They have plenty of time, so they needn’t ___.:5. You’re having a sore throat. You should better___ to the doctor.

6. My mother permitted me to go out at night. She said, “You ___ go out tonight.” 7. He advised me to take an English course. I ___ it early.8. It must ___ without delay. 9. You ___ ring the bell; I have a key.

10. By the time a baby has reached his first birthday, he should ___ sit up or even stand up.

 

Đáp án:

1 C

2 A

3 B

4 C

5 C

6 A

7 A

8 A

9 B

10 D

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.