Home Anh văn phổ thông Bài học thú vị Thành ngữ theo chủ đề

Thành ngữ theo chủ đề

605

1

 

Những thành ngữ dùng để diễn đạt một ý nghĩa nào đó. Thành ngữ thường được dùng đến, đặc biệt trong văn nói. Hôm nay chúng ta cùng xem một số thành ngữ thông dụng nhé.

1. Chủ đề cư xử

Có qua có lại mới toại lòng nhau

You scratch my back and i’ll scratch yours

Dĩ hoà vi quý.

Judge not, that you be not judged

Ở hiền gặp lành.

One good turn deserves another

Ăn theo thuở, ở theo thời

Other times, other manner

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy

Pay a man back in the same coin

Nhập gia tùy tục

When in Rome, do as Romans do

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Courtesy costs nothing

Liệu cơm gắp mắm

Cut your coat according to your cloth

2. Chủ đề bạn bè

Trong khốn khó, mới biết bạn hiền

A friend inneed is a friend indeed

Hard times show whether a friend is a true friend

Hóa thù thành bạn

Make your enemy your friend

Bạn cũ bạn tốt , rượu cũ rượu ngon

Old friends and old wine are best

Chí lớn thường gặp nhau

Great minds think alike

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

Birds of a feather flock together

3. Chủ đề việc làm

Việc hôm nay chớ để ngày mai

Make hay while the sun shines

Tay làm hàm nhai

No pains, no gains

Phi thương,bất phú

Nothing ventures, nothing gains

Một nghề thì sống, đống nghề thì chết

A rolling stone gathers no moss

Ăn đến nơi, làm đến chốn

Never do things by halves

Ngồi mát ăn bát vàng

Live on the fat of the land

Dục tốc bất đạt

More haste, less speed

4. Chủ đề thời thế

Mỗi thời, mỗi cách

Other times, other ways

Túng thế phải tùng quyền

Necessity knows no laws.

Cùng tắc biến, biến tắc thông.

When the going gets tough, the tough gets going.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Man proposes, god disposes

Sông có khúc người có lúc

A flow will have an ebb

5. Chủ đề tiền bạc

Nghèo rớt mồng tơi

As poor as a church mouse

Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, khó khăn nên nỗi ruột rà xa nha

In times of prosperity friends will be plenty, in times of adversity not one in twenty

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền

The ends justify the means.

Stronger by rice, daring by money.

Giàu sang lắm kẻ lại nhà, khó nằm giữa chợ chẳng ma nào tìm

Poverty parts friends

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.