Home Anh văn phổ thông Bài học thú vị Một số từ Tiếng Việt khó dịch sang Tiếng Anh

Một số từ Tiếng Việt khó dịch sang Tiếng Anh

597

5

 

Dịch một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt đã khó thì việc dịch từ một văn bản tiếng Việt sang tiếng Anh cũng không hề đơn giản, dưới đây là một số từ tiếng Việt khó dịch sang tiếng Anh người dịch cần lưu ý

1. Ai =  Those who (không dùng để hỏi)

Vd: Ai mong đợi điều xấu nhất, hầu như là người ít bị tuyệt vọng.

Those who expect the worst are less likely to be disappointed.

2. Phải chi = That (dùng để diễn tả ước muốn)

Vd: Phải chi tôi có thể gặp lại anh ấy

That I could see him again.

3. Giá mà = If only (động từ theo sau phải chia Quá khứ đơn)

Vd: Giá mà tôi giàu có.

If only I was rich.

4. Nếu không thì = if not

Vd: Tôi sẽ đi nếu anh cùng đi, nếu không thì tôi thà ở nhà còn hơn.

I will go if you are going, if not, I would prefer stay at home.

5. Chỉ khi nào = Only if (đảo chủ ngữ ra sau động từ)

Vd: Chỉ khi nào thầy giáo cho phép thì sinh viên mới được vào phòng.

Only if the teacher has given permission are students allowed to enter the room.

6. Coi, xem = If, whether (dùng trong câu gián tiếp, thuật lại các câu hỏi)

Vd: Anh ấy hỏi xem chúng ta có muốn uống chút gì không

He asked whether we wanted a drink.

7. Dẫu có…hay không = whether or not

Vd: Dẫu có yêu được cô ấy hay không anh ta cũng vui vẻ.

He will be happy whether or not she loves him.

8. Có nên =  whether

Vd: Tôi không chắc có nên nghỉ việc hay tiếp tục làm.

I am not sure whether to resign or stay on.

9. Liệu =  do you think or if or whether

Vd: Liệu trời có sắp mưa hay không?

Do you think it is going to rain?

10. Thà = Would rather…than, better

Vd: Bà ấy thà chết còn hơn mất con gái.

She would rather die than lose her daughter.

11. Nên làm gì đó thì hơn = do better to do something

Vd: Đừng mua bây giờ nên chờ để hạ giá thì hơn.

Don’t buy now, you would do better to wait for the reduced price.

12. Thà rằng = better

 Vd: Thà rằng muộn còn hơn không.

Better late than never.

13. Hóa ra = as it turned out; turn out to be sth/sb; turn out that.

Vd: Hóa ra cô ấy không yêu tôi

She does not love me as it turned out.

Hóa ra anh ấy là người yêu của bạn tôi.

It turned out that he was my friend’s boyfriend.

Hóa ra công việc vất vả hơn tôi tưởng.

The job turned out to be harder than we thought.

14. Thành thử, thành ra = therefore, that is why, hence

Vd: Hôm qua tôi bị  ngã xe đạp thành thử mới bầm.

I fell off my bicycle yesterday, hence the bruises.

15. Đến mức đó = That

Vd: Trời không lạnh đến mức đó đâu.

It isn’t that cold.

16. Thế nên = Evidently

Vd: Thế nên ông ta quyết định ra đi.

Evidently he has decided to leave.

17. Phàm = no matter whether, as, being

Vd: Phàm làm người thì không sống ngoài xã hội được.

Being a man, one can’t live apart from society.

18. Không ai mà không = no man but

Vd: Không ai mà không cảm thấy tội nghiệp cho người hành khất đó.

There is no man but feels pity for that begger.

19. Trừ phi = unless, but that

Tôi sẽ không quay trở về quê trừ phi tôi giàu có.

I will not come back  my hometown, unless I become rich.

20. Xong = finish

Tôi đã ăn sang xong.

I have finished my breakfast.

21. Lại còn…nữa = yet more

Vd: Lại còn một đứa bé ra đời mà không có cha nửa.

Yet one more newly born-child without having father.

22. Sở dĩ = if, that is way

Vd: Sở dĩ cô ấy mệt là vì đã làm việc quá sức.

If she was tired, it was because she worked too hard.

23. Thậm chí không = without so much as

Hắn ta đã bỏ đi thậm chí không một lời từ biệt.

Off he went without so much as “goodbye”.

24. Không cần nói thêm nửa = so much for sth/sb

Vd: Không cần nói thêm về kỳ thi vừa qua nửa, chúng ta hãy cố gắng đợi kỳ thi năm sau.

So much for last final exam, we can wait for the next time.

25. Không hẳn là = not so much sth as sth

Vd: Cô ta không hẳn là nghèo mà chính là phung phí tiền bạc.

She is not so much poor as careless with money.

26. Vừa mới…thì = no sooner…than

Vd: Anh ta vừa mới đến thì lại bị sai đi ngay.

No sooner had he arrived than he was asked to leave again.

27. Vừa muốn…vừa muốn = Just as soon do sth as do sth

Vd: Tôi vừa muốn ở nhà, vừa muốn đi xem phim.

I’d just as soon stay at home as go to the cinema.

28. Mới = Just (after)

Vd: Vừa mới ăn cơm xong đừng làm việc gì nặng.

Not to do any heavy work just after having a meal.

29. Họa hoằn = once in a while

Vd: Họa hoằn lắm chúng tôi mới đi ăn nhà hàng.

Once in a while we go to a restaurant.

30. Chứ = But

Vd: Anh đã mua nhầm cái áo sơ mi rồi. Tôi cần cái màu xanh chứ không phải cái màu vàng

You have bought the wrong shirt. It is the blue one I wanted but the red one.

(Sưu tầm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.