Home Anh văn phổ thông Bài học thú vị Một số câu nói hài hước về phụ nữ

Một số câu nói hài hước về phụ nữ

573

1

 

Hôm nay chúng ta cùng xem một số câu nói về phụ nữ có thể khiến bạn buồn cười nhé.

1. Women are like a language men will never understand.

Phụ nữ là một ngôn ngữ mà đàn ông không bao giờ hiểu được.

2. We always hold hands. If I let go, she shops.

Chúng tôi luôn nắm tay nhau, bởi nếu buông ra, cô ấy sẽ đi mua sắm.

3. It’s like this, God made Adam first because he didn’t want any advice from Eve how to make Adam.

Thượng đế tạo ra Adam trước bởi ngài không muốn nghe Eva khuyên phải tạo ra Adam như thế nào.

4. There are three ways to spread news: telegram, television and tell-a-woman.

Có ba cách truyền thông tin: đánh điện, xem tivi và nói với một phụ nữ.

5. Men say a women’s place is in the kitchen, just remember, that’s where all the knives are.

Những người đàn ông nói rằng “căn bếp là chỗ của phụ nữ” hãy nhớ rằng đó là nơi giữ rất nhiều dao.

6. Women are like police, they can have all the evidence in the world, but they still want a confession.

Phụ nữ chẳng khác gì cảnh sát, họ có mọi bằng chứng trên thế giới nhưng vẫn muốn một lời thú tội.

7. Women drivers are like stars in the sky. You can see them, but they can’t see you.

Phụ nữ lái xe như những vì sao trên bầu trời. Bạn thấy họ, nhưng họ không thể nhìn thấy bạn.

8. If the world were ruled by women, then there would be no war… Just couple of nations not talking with each other.

Nếu thế giới này nằm trong tay phụ nữ, chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra… Mà đó sẽ là những cặp quốc gia không thèm nói chuyện với nhau.

Sưu tầm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.