Home Anh văn phổ thông Bài học thú vị ‘For sake’ hay ‘For God’s sake’ nghĩa là gì?

‘For sake’ hay ‘For God’s sake’ nghĩa là gì?

666

3

 

Khi xem film hoặc nghe người nước ngoài nói, chúng ta thấy rằng họ hay bắt đầu câu với: “For sake…” hoặc “For God’s sake…” Vậy ý nghĩa của những câu trên là thế nào? Chúng ta hãy tìm hiểu với bài viết sau đây.

For conscience sake: Vì lương tâm [không cần “s” sau “conscience”] They stayed together for the sake of the children: Hai vợ chồng ráng sống với nhau vì con cái họ.

For God’s sake, be patient! Hãy kiên nhẫn! 

For heaven’s sake, don’t be late!  Ðừng đến trễ!

For the sake of argument: Chỉ để lý luận mà thôi

Let’s say, just for the sake of argument, that you have $10,000 to invest Hãy giả sử, để lý luận mà thôi, rằng anh có 10 ngàn mỹ kim để đầu tư.

I’m telling you this for your own sake   Tôi kể cho anh nghe chuyện này là vì lợi ích của anh.

For God’s sake, Helen, what have you done to your hair?   Trời đất ơi, Helen, con làm gì với mái tóc của con vậy?

For old times’ sake: Vì kỷ niệm xưa.

When the divorced couple got old, they had dinner together every once in a while, for old times’ sake    Khi hai  người đã ly dị trở về già, thỉnh thoảng họ ăn tối với nhau để nhớ lại  thời dĩ vãng.

Art for art’s sake: Nghệ thuật vì nghệ thuật.

Tóm lại:  For heaven’s sake, for Pete’s sake, là những câu dùng thêm vào câu nói diễn tả sự nhấn mạnh, tỏ sự ngạc nhiên, mất kiên nhẫn hay giận dữ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.